גלית דיסטל-אטבריאן

כאן דעה | עד כמה הגבר שלך רעיל?

פרסומת חדשה של ג'ילט המציגה גברים כביריונים ושוחרי טרף מטלטלת את הרשת. גלית דיסטל-אטבריאן חושבת שמתוך ניסיון לייצר שינוי חיובי, אנחנו יוצרים משבר זהות המכליל גברים כ"רעילים"
גלית דיסטל-אטבריאן
23 בינואר 2019
11:45