שלמה שמואל

כאן לשון | זו המילה העברית לאמוג'יז

אנחנו משתמשים יותר ויותר באמוג'יז. מניין הם הגיעו וכיצד נבחרה החלופה העברית - פרצופונים?
מערכת כאן
03 בפברואר 2019
09:00