צילום מסך

חברים של חברים: כך הושחלו עשרות למרכז הליכוד

מבקר הליכוד יבדוק אם בכירים במפלגה ניצלו לקונה בחוקת המפלגה ובאמצעות חילופים תכופים של חברים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השחילו חברים מטעמם למרכז הליכוד
יואב קרקובסקי
31 בינואר 2019
21:28