מעברת בית ליד
ארכיון צה"ל

מעברות | פרק 1 - תוהו ובוהו

השנתיים הראשונות לקיום המדינה, בהן שוכנו העולים במחנות עולים ונאסר עליהם, על ידי הממסד, לצאת מהם
מערכת כאן
19 בפברואר 2019
18:37