סוף הדרך

סוף הדרך | פרק 3 - צדק חלוקתי

גשם חומצי יורד על העיר וכנרת וירדן צריכים למצוא מחסה - אבל המערה היחידה בנמצא חולקה ליחידות דיור במחיר מוגזם
מערכת כאן
21 בפברואר 2019
13:07