-

מה באמת מאחד את הרשימה של גנץ ולפיד?

רשימה חדשה נולדה השבוע והיא נולדה מתוך אילוץ. השחקנים הראשיים הבינו שאם הם רוצים באמת לנסות להחליף את נתניהו הסיכוי היחיד שלהם הוא יחד. אבל מה באמת מחבר את חברי הרשימה מלבד הרצון לעשות מהפך?
ירון דקל
22 בפברואר 2019
21:05