ענת קורול-גורדון

כאן דעה | נשים, אל תחכו לגברים - תציעו נישואין

איך זה שבשנת 2019 אתן עדיין מחכות מבני הזוג שיציעו לכן נישואין? ענת קורול גורדון מציעה אחרת
מערכת כאן
24 בפברואר 2019
12:15