לוסי איוב

כאן סין | לוסי לומדת סינית

לוסי איוב מנסה ללמוד את אחת השפות המורכבות בעולם, ובודקת את ההצלחה על עוברים ושבים. האם היא תצליח להגיד "שוט" ולא "קקי"?
מערכת כאן
04 במרץ 2019
15:30