t

"יש להם שנאה לערבים, לי אין": האיש שעבר מעוצמה יהודית לליכוד

אברהם כהן הצביע כל חייו למפלגת הציונות הדתית - עד לחיבור עם עוצמה יהודית. "צורת ההתבטאות של 'עוצמה' מזכירה דברים שאי אפשר להסכים איתם", הוא מסביר | כאן בוחרים
כאן בוחרים
24 במרץ 2019
13:27

אברהם כהן, בן 62 מירושלים, עלה לישראל מצרפת והצביע כל חייו למפלגת הציונות הדתית. הוא מתאר את הפעם הראשונה ששמע על האפשרות של איחוד בין הבית היהודי לעוצמה יהודית כהלם מוחלט. הוא טוען שאין שום קשר בין חברי עוצמה יהודית לציונות הדתית ושהשיח המתלהם והאלים שלהם נוגד את ערכי היהדות. לאחר שהאיחוד התבצע החליט "בצער רב" להצביע לראשונה לליכוד. 

לצד זאת, הוא מוסיף כי לא היה ראוי לפסול את מועמדותו של ד"ר מיכאל בן ארי. אך אם לבסוף גובשה ההחלטה כן לפסול, הוא טוען, היה צריך לפסול גם את רשימת בל"ד.

"אחד הדברים שהוציאו אותי מדעתי בזמנו זה היה התרגיל המלוכלך שהביאו סודנים לבריכת גורדון", מספר כהן. "אם הסודנים האלה, המסכנים, שלקחו אותם לבריכה היו יודעים מראש שזאת הכוונה והם היו מסכימים, לא הייתה לי עם זה בעיה. אבל לנצל את זה, זה פשוט מחליא".

"דבר אחר שמאוד מפריע לי זה השיח האלים, שחברי 'עוצמה' משתמשים בו תמיד", מוסיף כהן. "הכינוי של 'בוגד' לכל מי שלא מסכים איתם. צורת ההתבטאות שלהם בדרך כלל מאוד בוטה, ומזכירה דברים שאי אפשר להסכים איתם. אין לי שנאה לערבים - לא נולדתי עם זה".