גידי גוב

הארכיוויזיון | הנציגים שלנו באירופה: כוורת - נתתי לה חיי

צפו בביצוע שהגיע למקום השביעי באירוויזיון 1974
כאן אירוויזיון
26 במרץ 2019
18:30