בחירות ומלחמה

איך תשפיע ההסלמה הביטחונית על הבחירות?

ההשפעה של נושא הביטחון על הבחירות הייתה ונשארה רבת משמעות. אורי לוי בדרכים, עם שתי מערכות בחירות שהובילו לשינוי בעקבות מלחמה
אורי לוי
27 במרץ 2019
06:30