ארכיון
דובר צה"ל

המבקר: ליקויים חמורים במערך המסוקים ובפיקוד העורף

הדוח שפרסם היום השופט בדימוס יוסף שפירא מצביע שורת ליקויים שמחייבים לטענתו מעורבות ישירה של שר הביטחון, "כי בנפשנו הדבר". כל הפרטים
כרמלה מנשה
27 במרץ 2019
16:00

דוח חמור של מבקר המדינה על מוכנות פיקוד העורף לחילוץ והצלה בחירום ועל מערך המסוקים בצה"ל: בדוח שפרסם היום (רביעי) משרדו של השופט בדימוס יוסף שפירא הוא מצביע על שורה של ליקויים ואף קובע כי הם "מחייבים מעורבות ישירה של שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר ומפקד פיקוד העורף לצורך תיקונם – כי בנפשנו הדבר".

לגבי מערך המסוקים קבע שפירא בדוח כי "נמצאו פערים, שחלקם משמעותיים, בין סדר הכוחות הקיים, הן במערך מסוקי הסער והן במערך מסוקי הקרב, לבין יכולות ההתמודדות שלהם עם איומים ועם הצרכים המבצעיים".

בדוח נקבע כי נמצאו ליקויים בניתוח שמבצע חיל האוויר לגבי האיומים על המסוקים בשדה הקרב. "מערך היסעור (CH-53) ומערך הפתן (אפאצ'י) הם מערכים ותיקים וככאלה דורשים פעולות אחזקה בתדירות גבוהה יותר, תוך התמודדות עם קשיים בזמינות חלקי חילוף", נכתב בדוח. "שני מערכים אלו מבצעים משימות מבצעיות ייחודיות וחיוניות. לכן נדרשת בחינת חלופות וקבלת החלטה ללא דיחוי בנוגע לעתידם כדי להבטיח את המשך מימושן של משימות אלו".

רבות ממשימות מערך המסוקים דורשות שיתוף פעולה הדוק עם כוחות היבשה, ולכן נדרש להכשיר את כוחות היבשה להפעלת סדר כוחות אווירי. "בביקורת נמצאו פערים בהכשרה זו שעלולים להביא לפגיעה ממשית ביכולתם של כוחות אלו להפעיל את המסוקים לכשיידרשו לכך", כתב שפירא. "עקב כך עלולות להיפגע המשימות המבצעיות שבהן הם צריכים לעמוד".

שפירא הזכיר בדוח את תאונת מסוק האפאצ'י באוגוסט 2017, שבה נהרג הטייס רס"ן במילואים דוד זוהר. לטענתו, התאונה "מעלה חשש לבעיות במערך האחזקה של מסוקים אלה. ראוי שהדבר יוביל לבחינה מקיפה ועמוקה בכל מערך האחזקה בנוגע לכל כלי הטיס בחיל האוויר. זאת, נוכח החשש שמא ההתנהלות הלא תקינה שמשתקפת מהדוח המסכם את תאונת המסוק הינה אף מנת חלקם של מערכי אחזקה נוספים בחיל - שנוגעים לחיי אדם ולאמל"ח משמעותי ויקר".

גדודים לא כשירים, מחסור בציוד

חלק נוסף של הדוח נגע למוכנות פיקוד העורף, והוא העלה שורת ליקויים: בין היתר הדוח קבע כי ישנו מחסור באמצעים הנדרשים לחילוץ והצלה וכי ישנם פערים ביכולות לחילוץ והצלה מול אתגרי הבנייה המודרנית.

"התרחיש שאישר הקבינט המדיני-ביטחוני בשנת 2016 לא כלל את מלוא המשמעויות הנדרשות לפיקוד העורף על מנת להיערך לתרחיש המלחמתי הצפוי והשפעותיו על העורף", כתב שפירא. נוסף על כך, "משנת 1992 לא נותח היקף סדר הכוחות של גדודי החילוץ וההצלה, הנדרש בהתאם לתרחיש הייחוס לעורף. עקב כך לא ניתן לקבוע אם היקף כוחות פיקוד העורף לחילוץ ולהצלה גדול מההיקף הנדרש בהתאם לתרחיש הייחוס או קטן ממנו".

אך לא מדובר רק בהיקף הכוחות, כך על פי הדוח. "על פי התוכניות המבצעיות שבתוקף, ייתכן  שגדודי החילוץ וההצלה הסדירים יידרשו לבצע בו זמנית בסמוך לפתיחת הלחימה הן משימות חילוץ והצלה והן משימות פינוי אוכלוסייה", פירט שפירא. "במצב זה מימושן של שתי התוכניות עלול להיפגע בשל כפל המשימות המוטלות על גדודי החילוץ וההצלה הסדירים".

בנוגע ליכולות הכוחות כתב שפירא כי "אין יכולת מספקת לחילוץ יעיל ומהיר של לכודים בקומות הגבוהות, בכמה אתרים בו זמנית, וזאת נוכח האפשרות שהיחידה הארצית לחילוץ ולהצלה והגדודים הסדירים יבצעו בד בבד גם פעולות חילוץ והצלה באתרי הרס מורכבים. מצב זה מחמיר עקב אי-כשירותם של גדודי המילואים של פיקוד העורף לפעול במתארים כאלה, שכן הם לא תרגלו חילוץ מגובה".

בנוסף לליקויים ביכולות של הכוחות, נכתב עוד, נמצאו גם ליקויים במוכנות המבצעית של כוחות המילואים. "מפקדים בפיקוד העורף מעריכים, והנתונים מעידים, שכשירותם הכללית של גדודי החילוץ וההצלה במילואים היא ברמה נמוכה עד בינונית", נכתב. "אתרי ההרס שבהם מתאמנים גדודי החילוץ וההצלה הם קבועים ומוכרים. מכאן שהאימון אינו אתגר מקצועי עבורם ובכך נפגעת כשירותם המקצועית".

ביחס למחסור בציוד כתב שפירא כי "אין מספיק ציוד מכני הנדסי ועקב כך גדודי החילוץ וההצלה במילואים יתקשו לפעול באתרי הרס מורכבים. בשל המחסור באמבולנסים בפיקוד העורף - צה"ל יעמיד לרשותו רק כ-8% מהמספר הדרוש לו בהתאם לפקודות. בשל המחסור במד"א בצוותים רפואיים להפעלת אמבולנסים בעת חירום, לא ניתן יהיה להבטיח פינוי מהיר ויעיל של נפגעים מאתרי ההרס".