תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית

תעמולת בחירות – 26.03.19

תשדירי תעמולת הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית
מטעם ועדת הבחירות המרכזית
27 במרץ 2019
17:51