צילום: גטי אימג'ס

שופט בביקורת חריפה על השימוש בכוח לפתיחת טלפונים של חשודים: "לא נאמרה המילה האחרונה"

אחרי חשיפת כאן חדשות, ולאחר שחשוד טען בפניו כי שוטרים איימו לשבוא את אצבעו, כתב שופט ביהמ"ש השלום בראשל"צ: החלת השיטה נעשתה באופן חד צדדי, ראוי לקבל את עמדת היועמ"ש והסנגוריה
רועי ינובסקי
01 באפריל 2019
10:29

בית המשפט מבקר בחריפות את החלת השימוש בכוח כדי לפתוח טלפונים של חשודים הנעולים בטביעת אצבע. המשטרה משתמשת בשיטה זו, בין היתר מכורח החלטה חסויה שהותרה לפני כחודשיים לפרסום לבקשת כאן חדשות.

שופט בית המשפט השלום בראשון לציון, גיא אבנון כתב בסוף השבוע שעבר כי החלת השיטה נעשתה באופן חד צדדי, ללא התייחסות מפורשת של המחוקק בעניין, ו"ונראה שטרם נאמרה המילה האחרונה בנושא". עוד ציין השופט כי הוא רואה לנכון לערוך דיון בבית המשפט תוך קבלת התייחסות היועץ המשפטי לממשלה והסנגוריה הציבורית לעניין.

דברי השופט אבנון נכתבו לאחר שחשוד טען בפניו כי שוטרים איימו עליו שישברו את אצבעו אם לא יפתח את הטלפון שלו, הנעול בטביעת אצבע.

המשטרה הפנתה לפסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ולנוהל של ראש חטיבת חקירות שמאשר פרקטיקה של שימוש בכוח סביר כדי לפתוח טלפונים הנעולים בטביעת אצבע. בעבר קיבלה ההחלטה ביקורת של סנגורים בטענה שהיא מנוגדת לזכות השתיקה ולזכות להפללה עצמית.

לפני חודשיים הותרה לפרסום, לבקשת כאן חדשות, פסיקה של השופטת טלי חיימוביץ בבית המשפט המחוזי בתל אביב שמאפשרת למשטרה להפעיל כוח סביר כדי לפרוץ טלפונים של חשודים הנעולים בטביעת אצבע. הפסיקה ניתנה במקרה של חשוד שנעצר עם כ-30 גרם מריחואנה ועלה חשד כי הוא סוחר בסמים. האיש סירב לתת טביעת אצבע כדי לפתוח את הטלפון שלו לבחינת החשדות, אולם בית המשפט השלום סרב לבקשת המשטרה לעשות זאת תוך הפעלת כוח. השופטת טלי חיימוביץ הפכה את החלטת בית המשפט השלום וטענה כי מדובר בסמכות שניתנת למשטרה בחוק כמו חיפוש גופני ונטילת אמצעי זיהוי.


מהמשטרה נמסר כי היא פועלת בנושא זה באישור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. "הפרשנות המאפשרת שימוש בכוח נסמכת על הוראת חוק בפקודת סדר הדין הפלילי ומהווה פרשנות תכליתית ראויה למצבים בהם ניתן צו שופט לחיפוש ולחדירה במחשב. השימוש בכוח מוגבל כמובן לנטילת האצבע והשמתה על המכשיר לצורך פתיחתו.

"הנחיית ראש חטיבת חקירות נכתבה על דעת מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים במטרה להסדיר את המצבים בהם יידרש שימוש בכוח, את אופן ומידת השימוש בכוח בפעילות המשטרה בפתיחת מחשב. במסגרת ההנחיה, נדרש עורך החיפוש להזהיר את הנחקר כי במידה ולא ימסור את סיסמת ההצפנה ו/או יסייע בפתיחת המחשב, הרי שהוא רשאי לעשות שימוש בכוח למטרה זו.

מטרת האזהרה היא למנוע את השימוש בכוח ולידע את הנחקר בדבר הסמכות, על מנת שיוכל לבחור כיצד לנהוג. החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב אישרה את הסמכות הנ"ל ומהווה החלטה מנחה".

ממשרד המשפטים נמסר: "מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) ערכה עבודת מטה בעניין סמכות משטרת ישראל לעשות, במקרים מסוימים, שימוש כדין בכוח, לצורך פתיחת מחשבים, לרבות טלפונים סלולריים, הנעולים על ידי טביעת אצבע. בעקבות זאת, משטרת ישראל גיבשה לאחרונה נוהל עבודה אשר נקבע בו, בין היתר, כי על חוקרי המשטרה להפעיל את הסמכות לאפשר חיפוש במחשבים הנעולים בסבירות, במידה הנדרשת ורק לאחר שניתנה אזהרה למושא החיפוש.

"החלטת בית משפט השלום הועברה לעיוננו רק עתה, ומשכך לא נוכל להתייחס אליה או לנסיבותיה, והיא תילמד על ידי הגורמים הרלוונטיים".

תגיות:
משטרה