חדשות השבת | 06.04.19

חדשות השבת | 06.04.19

חדשות השבת בהגשת מיכל רבינוביץ'
מערכת כאן
05 באפריל 2019
21:58

לסרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה