עד כאן

עד כאן! | מסכמים את הבחירות - 16.4.19

הימנים יחגגו, השמאלנים יתאבלו, ובין לבין נבדוק מי באמת הפתעת הבחירות, נאיים על פוליטיקאים וניתן טיפים למינה צמח שפספסה בענק
מערכת כאן
16 באפריל 2019
21:30