רנה גרינשפן

כאן מציינים | מה התשובה האמיתית למה נשתנה?

בליל הסדר אנחנו שואלים "מה נשתנה הלילה הזה?". אז נכון שהמנגינה מבלבלת, אבל התשובה אינה "הלילה הזה כולו מצה". כן כן, מה ששמעתם.
מערכת כאן
19 באפריל 2019
09:02