גוני כהן

כאן דעה | שיריון נשים לכנסת - טוב לנשים?

שריון מקומות לנשים בכנסת הוא כביכול דבר טוב, אבל לדעתה של גוני כהן, העיסוק בו יוצר בדיוק את ההיפך.
גוני כהן
25 באפריל 2019
00:20