האזרח גואטה - פרק 11

האזרח גואטה | מועצות

האזרח גואטה בקרב נגד השחיתות בשלטון המקומי. בעשור האחרון הורשעו 34 ראשי ערים וסגניהם. איך אפשר לחזק את שומרי הסף ברשויות המקומיות כך שישמרו עלינו ולא על ראשי הערים?
מערכת כאן
11 בספטמבר 2019
04:30