טקס הדלקת המשואות 2018
צילום: הדס פארוש, פלאש 90

דוח המבקר: הזמנות למקורבים ובחירת מדליקי המשואות בטלפון

מבקר המדינה מפרסם את הדוח העוסק בטקס שפתח את חגיגות ה-70 למדינת ישראל: שרת התרבות והספורט, משרדה ומרכז ההסברה לא יידעו את הציבור על חלוקת ההזמנות לטקס והעבירו מספר הזמנות גדול לשלטון המקומי וללשכת יו"ר הליכוד. 4 מבין 13 מדליקי המשואות נוספו ללא דיון בהשתתפות כלל חברי הוועדה
ליאל קייזר ואמוץ שפירא
28 באפריל 2019
16:00

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, קובע כי אופן הקצאת ההזמנות לטקס הדלקת המשואות לשנת ה-70 למדינת ישראל היה לקוי ולא התיישב עם כללי מינהל תקין. בדוח ביקורת מיוחד שערך המבקר ושמתפרסם היום (ראשון), כותב המבקר גם כי הליך בחירת מדליקי המשואות בוצע בחלקו באופן החורג מהתקנון לבחירת מדליקי המשואות.

לדברי המבקר שפירא "ההזמנות לא חולקו באופן מוסדר ובהתאם לכללים מחייבים אלא לפי נוהל רב שנים, וחלקן הוקצו לבעלי תפקידים, יודעי דבר ומקורביהם על חשבון הציבור הרחב". בדוח נכתב כי הטקס היה האירוע המרכזי לציון חגיגות ה-70 למדינה וכי השרה מירי רגב יזמה הגדלה של מספר המושבים בטקס וכן קיום שתי חזרות גנרליות במקום אחת, כדי להגדיל את מספר המושבים ולאפשר לציבור הרחב ליהנות מאפשרות לצפות בטקס. עם זאת, בפועל, מספר זניח של מושבים בלבד הוקצה לציבור.


בעקבות הרחבת האירועים נוספו כ-11,770 מושבים בטקס ובחזרות הגנרליות יחד לעומת שנים קודמות, אולם בפועל רק כשליש מהמושבים שנוספו הוקצו לציבור הרחב. כך למשל, למרות  שבטקס עצמו נוספו כ-2,460 מושבים לעומת שנים קודמות, הציבור הרחב זכה לתוספת של כ-370 הזמנות בלבד. משרד התרבות והספורט ומרכז ההסברה לא פרסמו כל הודעה לציבור באשר לחלוקת הזמנות לטקס עצמו ולחזרה הגנרלית השנייה.

מהדוח עולה כי משרד התרבות והספורט פרסם באתר שלו את ההודעה על חלוקת הזמנות לציבור לחזרה הגנרלית הראשונה באמצעות חברת הפצה, רק שבע דקות לפני פתיחת אתר חברת ההפצה. כך, הלכה למעשה, היה ליודעי דבר ולמקורביהם יתרון על פני אנשים מן השורה בקבלת ההזמנות.

עוד קובע המבקר כי עובדי משרד התרבות והספורט ובהם עובדי מרכז ההסברה, לשכת מנכ"ל המשרד ולשכת השרה, קיבלו 709 הזמנות לטקס, שהן כ-11% מכלל ההזמנות שהוקצו לטקס ועוד 272 הזמנות לחזרה הגנרלית הראשונה.

לדברי המבקר, שרת התרבות והספורט הורתה למרכז ההסברה להקצות באמצעות מרכז השלטון המקומי, 572 הזמנות לאנשי השלטון המקומי. רכזת לשכת השרה הגיעה למשרדי השלטון המקומי בהנחיית עוזרת השרה והעבירה 375 הזמנות לטקס המרכזי ו-197 לחזרה הגנרלית השנייה. זאת, ללא תיעוד של החלוקה, בלי שנקבעו כללים להקצאה, ומבלי שידוע מי קיבל את ההזמנות. בלשכת רגב טענו שמרכז השלטון המקומי הוא שחילק את ההזמנות, בעוד שבמרכז השלטון המקומי טען כי השרה רגב רק השתמשה במשרדיו לצורך חלוקה שערכה היא עצמה.

עוד נכתב כי מרכז ההסברה הקצה 80 הזמנות לטקס למנהלת לשכת יו"ר הליכוד והמקשרת בין הליכוד לבין לשכת ראש הממשלה. זאת בשעה שלא נעשתה חלוקת הזמנות באופן דומה לנציגי מפלגות אחרות. מרכז ההסברה הקצה לגורמים שונים במשרד ראש הממשלה כ-467 הזמנות ובהיעדר תיעוד לא ניתן לדעת למי במשרד ראש הממשלה נמסרו הזמנות אלה. "משרד המבקר רואה בחומרה את התנהלות מרכז ההסברה באופן חלוקת ההזמנות לעובדי משרד התרבות וקובע כי מדובר בנוהל פסול".

המבקר שפירא ציין כי "משרד התרבות לא נהג בהזמנות כברכוש הציבור שהוא מופקד על הקצאתו באופן הוגן, ענייני שיוויוני ושקוף", והוסיף כי "במקרים מסוימים עלה חשש להתנהלות במשוא פנים ופגיעה בממלכתיות המתחייבת מאופיו של הטקס".

משרד התרבות מסר בין השאר כי יפעל להקמת ועדה ציבורית מייעצת לוועדת השרים בראשות שופט מחוזי או מעליון בדימוס שתמליץ על מתכונת ראויה והוגנת לחלוקת ההזמנות לטקס המשואות ולטקסים רשמיים אחרים.

בחירת מדליקי משואות בטלפון

על אופן בחירת מדליקי המשואות כותב המבקר כי הם נבחרו בסטיה מהתקנון הקובע את הליך הבחירה. מהדוח עולה כי הוועדה הציבורית קיבלה את ההחלטה הסופית על רשימת המועמדים המומלצים להדלקת המשואות בשיחות טלפון פרטניות בין יו"ר הוועדה לחבריה.

מהדוח עולה כי בשיחות טלפון אלו אושרו מועמדים שנוספו לרשימת המומלצים, ושמועמדותם לפי סיכום דיון הוועדה ולפי דברי חלק מחבריה, כלל לא נדונה קודם לכן. זאת מבלי שהועברו מראש חומרי רקע על המועמדים שנוספו. המבקר מצא כי ארבעה מבין 13 מדליקי המשואות שהוועדה הציבורית המליצה עליהם נוספו ללא דיון בהשתתפות כלל חברי הוועדה.

עוד מוסיף המבקר כי לרשימה נוסף מועמד שמועמדותו נדחתה בשלבים מוקדמים יותר על ידי הוועדה. בד בבד, באותן שיחות טלפון, גם נגרעו שבעה שמות שהוועדה הציבורית אישרה כמועמדים להדלקת המשואות ושמותיהם הגיעו לשלב הסופי. עם זאת, המבקר מדגיש כי במישור המהותי מדליקי המשואות היו ראויים והוא אינו מטיל בהם דופי.

רגב: "יישמנו חלק מההערות תוך כדי תנועה"

רגב אמרה בתגובה כי היא מברכת על דוח המבקר ותקים לראשונה מאז קום המדינה ועדה ציבורית שתקבע קריטריונים ברורים לחלוקת הזמנות לכל הטקסים הממלכתיים, ובהם טקס המשואות. "אנו מודים למבקר המדינה על ההערות, שאת חלקן כבר יישמנו עצמאית תוך כדי תנועה, ומזמינים את הציבור לצפות גם השנה בטקס שצפוי להיות מרגש, מרשים ומרהיב", נמסר ממשרד התרבות והספורט.

עוד מתגובת משרד התרבות והספורט: "אין חולק כי הטקסים בארבע השנים האחרונות היו מהמרהיבים שראתה המדינה, שעה שהביאו לידי ביטוי את הפסיפס הרחב שממנו מורכבת החברה הישראלית. הדבר התבטא גם בזהות מדליקי המשואות, שכפי שציין המבקר, לא נפל שום פגם בבחירתם. גם בהקשר זה, ולקראת הטקס הקרוב, התקנון השתנה בהתאם להפקת הלקחים וממצאי המבקר.

"לראשונה השרה רגב פתחה את טקס חגיגות השבעים לציבור הרחב על ידי הוספת חזרה גנרלית נוספת והגדלת כמות המושבים לטובת הציבור הרחב באמצעות חברת בימות. כחלק מהפקת הלקחים ולאור מממצאי המבקר באשר לאופן חלוקת ההזמנות לטקס, יזמה השרה רגב, מתוקף תפקידה כיו"ר ועדת טקסים וסמלים, את הקמתה של ועדה ציבורית בראשות השופטת בדימוס נחמה מוניץ. הוועדה תבחן לראשונה את סוגיית חלוקת ההזמנות לכל הטקסים הממלכתיים כולל טקס הדלקת המשואות .

"חלוקת ההזמנות לארועי ה-70 נעשתה באופן זהה לנוהג הקיים על פיו חולקו כרטיסים לטכס לגופים ממלכתיים שונים מאז קום המדינה, בתוספת של מרכז השלטון המקומי, זאת לאור שיתוף הפעולה והמעורבות של מספר רב של רשויות והסיוע שלהן בהפקת הארועים הרבים שהיו ברחבי הארץ, כפי שאף עולה מהדוח.

"כל ניסיון להציג תמונה אחרת ולטעון או לרמוז לשיקולים זרים בחלוקת ההזמנות הינה שקרית, אין בה כל אחיזה במציאות ויש בה להטעות את הציבור ולגרום לעיוות מכוון של דוח המבקר, שאין בו כלל טענה כזו, כי אם רק דרישה לעשות סדר אחרי 70 שנה.

"ב-70 שנות קיומה של המדינה היה נוהג קבוע לפיו חולקו הכרטיסים למוזמנים בלבד והאחריות על חלוקת הכרטיסים הייתה על הגופים הממלכתיים שבאופן מסורתי קיבלו כרטיסים בהקצאה . הוועדה תקבע לראשונה אמות מידה גם לעניין זה.

"במשרד לוקחים לתשומת הלב את הערותיו של המבקר ומודים לו על כך, כפי שהם מודים לו על המחאות שחילק באשר לארגון הטקסים, העמידה בתקציבים, הסדר המופתי, השמירה על הסדר והביטחון על אף המורכבות הגדולה.

"משרד התרבות והספורט והשרה רגב מודים לאנשי מרכז ההסברה ולכלל הגורמים המקצועיים של המשרד, שפעלו ללא דופי ועשו לילות כימים לקיום עשרות אירועים איכותיים ומרגשים לרגל חגיגות ה-70 למדינת ישראל. אנו מזמינים את כולם לצפות גם השנה בטקס החשוב, שצפוי להיות מרהיב, מרגש ומרשים".