בנציון דורטון

כאן מציינים | אמא היתה בשואה

הם היו רק ילדים, כשהוריהם הגנו עליהם בגופם, וויתרו עבורם על מזון ושמרו על נפשם. מה הם זוכרים מאמא ואבא?
מערכת כאן
02 במאי 2019
11:01