כאן סקרנים

כאן סקרנים | כיצד צורת המסגד מספרת על מאבקי הכוח בעולם המוסלמי?

מבנה המסגד מלמד אותנו הרבה על המדינה שהקימה אותו. איך צורות המסגדים הנפוצות משקפות את מאבק הכוחות בין שלוש המעצמות המוסלמיות: ערב הסעודית, טורקיה ואיראן?
מערכת כאן
13 במאי 2019
13:45