שחר גבע

כאן סקרנים | למה אנחנו אומרים "אֶהה"...?

לא רק קריינים וכתבים, כל אחד עושה את זה: כשאנחנו חושבים אנחנו אומרים אֶהה... אבל למה, איזו משמעות יש לזה?
מערכת כאן
20 במאי 2019
16:34