לוסי איוב

כאן דעה | אחיי הצמחונים ואחיהם הטבעונים אני בעדכם

איפה חותמים? על כל העצומות כולן נגד התעללות בבעלי החיים. כי אני אוהבת אותם. אני אוהבת אתכם. ובאמת שסך הכל אני ממש בעדכם
לוסי איוב
05 בדצמבר 2016
10:45