כאן מדע | לחזות כישלון או הצלחה

זה לא סוד שפיתוח של מוצר חדש זה סיפור יקר ומורכב. בטכניון פיתחו שיטת הדמייה החוזה את כשלון או הצלחת מיזם
מערכת כאן
05 בדצמבר 2016
00:00