t
זהבית שאשא

כאן אורייתא | יהודי מלידה טוב יותר מגר?

אחת השאלות הבסיסיות שהעסיקו את ההגות היהודית לאורך הדורות היא מהו היסוד המכונן של עם ישראל? אמונה עקרונית שניתן להצטרף אליה כמו שמלמד אותנו סיפורה של רות המואביה או דווקא תכונה מולדת שקיבלנו כמתנה אלוהית?
נדב הלפרין
07 ביוני 2019
10:14