אנחנו מנכיחים אותם. הם חיים. הם בני אדם

במקום הכי נמוך בישראל פועלים מתנדבים שמספקים למכורים לסמים ולזונות מזרקים נקיים וקונדומים - אבל עושים במקביל משהו הרבה יותר חשוב: מקשיבים להם
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00