תמיר בר

כאן מסבירים | הדרך הלוך ארוכה יותר מהדרך חזור?

נכון שהדרך הלוך תמיד נראית ארוכה יותר מהדרך חזור? כאן, בודקים למה זה קורה. לתופעה הזו קוראים "אפקט דרך החזור". וכן חברים, זה מוכח מדעית
מערכת כאן
18 בדצמבר 2016
00:00