שישה ימים, שני שבטים

נקודת מפנה | שישה ימים, שני שבטים: חלק ב'

תוכנית המציינת יובל למלחמת ששת הימים. כיצד בעקבות המלחמה התפצלה החברה הישראלית לשני שבטים?
מערכת כאן
29 במאי 2017
20:18