t
שבס | פרק 9 - להתראות מיכלי
שבס | פרק 9 - להתראות מיכלי

שב"ס | להתראות אנטון - פרק 9

תוכנית מערכונים המתרחשת בכלא ענבים ומביאה את קורותיהם של הסוהרים, האסירים והמבקרים. עם נעמי לבוב, מנשה נוי, יגאל נאור, יניב ביטון, נועה קולר, איתי זבולון, מעיין בלום ועוד רבות וטובות ורבים וטובים
מערכת כאן
26 באוגוסט 2019
19:53