קופת חולים כללית
צילום: דוד כהן, פלאש 90

משרד הבריאות: זינוק חד בגירעון קופות החולים ב-2018

זאת, ביחס לגירעון ב-2017 שעמד רק על 94 מיליון שקלים. סגן שר הבריאות ליצמן: מערכת הבריאות משוועת לתוספת משאבים. מקווה שהסיכומים עם רה"מ על תוספות התקציב יתממשו גם לאחר הבחירות
דקלה אהרון שפרן
18 ביולי 2019
07:27

דוח של משרד הבריאות שפורסם היום (חמישי) קובע כי הגירעון התקציבי של כלל קופות החולים בישראל לשנת 2018 גדל משמעותית ביחס לשנה שעברה. הגירעון בשנת 2018 עמד על 352 מיליון שקלים לעומת 94 מיליון שקלים בשנת 2017. הסיבה לזינוק החד נובעת בעיקר מגידול משמעותי בגירעון התקציבי של קופת חולים מאוחדת שעמד על 316 מיליון שקלים ונגרם בעיקר מעליה משמעותית בסעיפי ההוצאות.

לפי ממצאי הדוח קופת חולים כללית לא הציגה גירעון, לראשונה זה יותר מעשור, וסיימה את שנת 2018 בעודף שהסתכם ב-23 מיליון שקלים. במשרד הבריאות ציינו כי הדבר נבע מכך שהקופה צמצמה באופן משמעותי את הוצאותיה, בעיקר בבתי החולים ובהוצאות הפיתוח, והזהירו כי אם הדבר יימשך – תיפגע רמת השירות של הקופה למבוטחים. קופה נוספת שהציגה רווחים, שנה שנייה ברציפות, היא מכבי שגם רשמה את הגידול המשמעותי ביותר במספר המבוטחים שלה – 3.5%. שרשמה עודף בסך 125 מיליון שקלים. קופת חולים לאומית לעומת זאת, רשמה גירעון של 11 מיליון שקלים.

עוד עולה מהדוח כי היקף התמיכות בקופות החולים גדל בשנים האחרונות והסתכם בכשלושה מיליארד שקלים. חלק משמעותי מהעלייה נובע מהגידול בהיקף התמיכה בתוכנית לקיצור תורים. במשרד הבריאות הזהירו כי חוסר הוודאות על מועדי פרסום מבחני התמיכה השונים (הקריטריונים להשתתפות המדינה בעלות ההוצאות), פוגע ביכולת הקופות לתכנן את תקציביהן באופן מיטבי ועל התנהלותן השוטפת.

סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן אמר כי מערכת הבריאות משוועת לתוספת משאבים וכי לא ירפה מהמאמצים להגדיל את התקציבים למען ציבור החולים. ליצמן הוסיף כי "הדוח מדגיש שוב את הצורך בתוספת משאבים למערכת באופן מתוכנן ומנוהל". לדבריו, סוגיית הגירעון שקופות החולים בישראל נמצאות בה, נידונה בינו לבין ראש הממשלה לפני שהכנסת פוזרה והוא מקווה שהסיכומים על תוספות התקציב יתממשו גם לאחר מערכת הבחירות.

מקופת חולים מאוחדת נמסר בתגובה כי בעשור האחרון נעשו בתקציב הבריאות שינויים בהקצאת המשאבים, באופן שגרע ממבוטחי מאוחדת סך של כמיליארד וחצי שקלים וכי לולא עיוותים אלו הייתה מאוחדת ממשיכה להיות מאוזנת ואף עשויה הייתה להציג עודף של כ-57 מיליון שקלים. 

מקופת חולים כללית נמסר: "הדוח מבטא באופן ברור את האפליה אותה נוקטת המדינה והיעדר תקצוב שוויוני של בתי החולים של כללית, אשר משרתים את כלל תושבי המדינה, לעומת בתי החולים הממשלתיים. הנהלת הכללית פועלת נמרצות על מנת לסיים עיוות משווע זה וכי על המדינה לפתור סוגיה זו באופן מידי, ויפה שעה אחת קודם".

מקופת חולים מכבי נמסר: "מכבי היא הקופה היחידה שצומחת במספר החברים ושמגדילה את ההשקעה בפיתוח ובינוי מרפאות חדשות. אם הקופות היו גופים מסחריים הנסחרים בבורסה, המניה של מכבי הייתה מזנקת והיתר היו נופלות".