t
שרה פרחי

כאן דעה | מלבד צום ושנאת חינם, ט' באב בא ללמד אותנו שיעור חשוב לחיים

גם בעת נפילה ומשבר יש נקודה טובה - הצמיחה שבאה לאחריה. שרה פרחי על המשמעות המיוחדת שמאחורי ט' באב
שרה פרחי
11 באוגוסט 2019
14:33