הסיבוב השני | פרק 2 - אמת לשעתה

הסיבוב השני | פרק 2 - אמת לשעתה

ערב הבחירות, גיא זהר יוצר לברר מי שולט בשיח מערכת הבחירות ומי קובע את סדר היום. האם אלו הפוליטיקאים? הקמפיינרים? הרשתות החברתיות או התקשורת? המסקנות מפתיעות.
הסיבוב השני | פרק 2 - אמת לשעתה
16 בספטמבר 2019
20:45