t
דוקותיים

דוקותיים | איגור מטפס על גגות

פתח תקווה נראית פצצה, כשמטפסים גבוה. איגור מילר הוא רופר, ומטפס על גגות כדי להתעמק בעצמו ולהתנתק מכל בעיות היומיום. הבעיה היחידה - ככל שהשכונה יותר חדשה, כך יש יותר מנעולים
מערכת כאן
22 באוקטובר 2019
12:07