כאן מכירים

כאן מכירים | התנכלנו לילדים בבית הספר - עדויות

ילדים של היום קוראים עדויות של ילדים של פעם: החרמות, ההצקות וההתנכלויות לתלמידים אחרים בבית הספר, וגם - החרטה שבדיעבד, כאנשים בוגרים
מערכת כאן
04 בנובמבר 2019
11:30