כאן דעה

כאן דעה | "ימים נוראים" - סרט שמעוות את המציאות

הדור הצעיר שלא ידע את הארבע בנובמבר 95', מקבל באמצעות הסרט אודות יגאל עמיר תמונה מעוותת על החברה הדתית בישראל
אורית נבון
10 בנובמבר 2019
13:34