בר סטאר

כאן מקשיבים | שרדתי את אבא שלי

"עזבנו את אבא, סיימנו עם הגיהנום הזה". אבא של בר היה מכה אותה ואת אחותה ומתעלל באמא שלהן מאז שהיו קטנות. אחרי שהמשפחה של אמה הגישה תלונה במשטרה הן הצליחו לברוח, אבל ההשלכות המשיכו ללוות אותן גם שנים אחרי
אורית נבון
04 בדצמבר 2019
10:11