t
תעלומת הספר השחור

תעלומת הספר השחור

מדוע התעקש סטלין למנוע את פרסום הספר? סרטו של בוריס מפציר מגולל את סיפורו של הספר השחור, שאילו ראה אור היה משנה עבור כולנו את האופן בו אנו תופסים את השואה, האנטישמיות המודרנית וחיי היהודים בברה"מ
מערכת כאן
02 בינואר 2020
19:00