בחזרה לצ'רנוביל

בחזרה לצ'רנוביל

כ1608 אנשים החיים בישראל מוכרים כמנטרלי האסון הגרעיני בצ׳רנוביל. הם אלה שהיו אחראים על תיקון נזקי התאונה הטכנולוגית הגדולה בתולדות האנושות, שלחמו - וניצחו. בזכותם, נעצרה פליטת הקרינה שאיימה לזהם את אירופה כולה .הסרט מחזיר את חלקם למקום האסון ומבקש לספר את סיפורם.
מערכת כאן
08 בינואר 2020
21:30