קופה ראשית

קופה ראשית 2 | פרק 1 - שירותי הנהלה

הסניף עובר למתחם חדש ובו תא שירותים אחד לעובדים ותא שירותים אחד להנהלה. שירה מאפשרת גם ללקוחות להשתמש בשירותי העובדים והעובדים יוצאים למלחמה
מערכת כאן
01 בינואר 2020
20:01