t
צילום: פלאש 90

גם ב-2015: ירידה בשיעור הרופאים

רופאים מזדקנים, קיטון בשיעור המומחים, עלייה באחוז הנשים ופיגור משמעותי ממדינות מפותחות אחרות - אלו הנתונים המרכזיים שעולים מדו"ח משרד הבריאות לשנת 2015
יערה שפירא
25 בדצמבר 2016
15:48

דו"ח משרד הבריאות המתפרסם היום (ראשון) מאשש את מה שמרגיש כל מי שנאלץ לבקר בבתי חולים בתדירות גבוהה: שיעור הרופאים ממשיך במגמת הירידה שהחלה בסוף שנות התשעים, ועומד כיום על 3.5 רופאים ל-1,000 נפש. רק לפני שלוש שנים עמד השיעור על 3.68 רופאים לאלף נפש. שיעור הרופאים המומחים גם הוא במגמת ירידה, ועומד על 1.69 ל-1,000 נפש בסוף 2015, לעומת 1.76 בסוף 2010. שיעור האחיות המועסקות בארץ, 4.9 ל-1,000 נפש, נמוך בהשוואה לממוצע המדינות המפותחות, העומד על 9.5.

במקביל, הגיל הממוצע של הרופאים המועסקים כיום במערכת עולה בהדרגה, מה שמעלה את החשש כי שיעור הרופאים רק יקטן בשנים הבאות ככל שהמבוגרים מביניהם יצאו לפנסיה. בסוף 2015 היו 35,221 רופאים רשומים בארץ, ומתוכם רק 26,029 עד גיל 65. שיעור הרופאים עד גיל 65 ירד בתשעה אחוזים בעשור באחרון, מ-3.4 בסוף 2005 ל-3.1 ל-1,000 נפש. כיום, כרבע מהרופאים הם בני 65 ומעלה, עליה מ-17 אחוזים בשנת 2005. כ-31 אחוזים בלבד הם בני פחות מ-45, ירידה מ-34 אחוזים בשנת 2005. 

הירידה בשיעור הרופאים צפויה להימשך בעשור הקרוב לפחות, אם לא יגדל משמעותית מספר הבוגרים של בתי הספר לרפואה בכל שנה. שיעור מסיימי בתי ספר לרפואה בארץ עומד כיום על 6.3 ל-100 אלף נפש, לעומת ממוצע של 11.9 במדינות המפותחות. מספר היעד הדרוש לשיעור הרופאים בארץ לשנת 2025, כפי שנקבע על ידי ועדת חורב ב-2010, עומד על 2.9 רופאים שגילם עד 65 לאלף נפש. המשך הירידה באחוז הרופאים עלול להביא את מערכת הבריאות אל מתחת מזה.


מקצועות "גבריים" ומקצועות "נשיים"?

בשנת 2015, עלה אחוז הנשים מכלל הרופאים עד גיל 65 ל-43 אחוזים, לעומת 39 אחוזים בשנת 2000. בקרב הרופאים המומחים עומד שיעורן רק על 42 אחוזים, ובקרב רופאי השיניים הן מהוות 38 אחוזים בלבד. לעומת זאת, אחוז השינניות עומד על 99 אחוזים מהעוסקים במקצוע, וכך גם בקרב המרפאים בעיסוק  (96 אחוזים) והדיאטנים (95 אחוזים).

שיעור הנשים המועסקות בתחומי רפואה נבחרים (מקור: משרד הבריאות)שיעור הנשים המועסקות בתחומי רפואה נבחרים (מקור: משרד הבריאות)