t
כאן מקשיבים

כאן מקשיבים | רק בנס נשארתי בחיים

עשר שנים חלפו מאז שסטל פנחסוב חזרה מעולם המתים. התאונה הקשה הותירה אותה עם נכות, בלי בן זוג ובלי חברים - אבל היא נשארה בחיים, ועכשיו היא פועלת כדי לשנות את מצב הנכים בארץ
אורית נבון
25 בדצמבר 2019
13:22