ניר גורלי

כאן דעה | האם הרגנו את האלבום?

כמו הדיסקים ונאפסטר, בעשור הזה הסטרימינג הרג את האלבום והסינגל. איך זה קרה?
ניר גורלי
29 בדצמבר 2019
10:03