אדם מחטט באשפה בשוק מחנה יהודה בירושלים
צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90

עלייה במספר הילדים העניים והחמרה במצב הקשישים: דוח העוני של הביטוח הלאומי ל-2018

על פי הדוח לשנת 2018: כחצי מיליון משפחות חיו בעוני בישראל, אך שיעורן באוכלוסייה ירד ביחס ל-2017 • ירידה נרשמה גם אצל האוכלוסייה הערבית • ישראל עדיין מובילה בטבלת העוני בהשוואה למדינות ה-OECD • נתניהו: "מבקש לברך על מגמת השיפור המשתקפת בדוח"
נופר משה
31 בדצמבר 2019
12:59

עלייה במספר הילדים העניים, החמרה במצבם של הקשישים, וישראל עדיין מובילה בטבלת העוני בהשוואה למדינות ה-OECD. כך עולה מדוח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2018 שמתפרסם היום (שלישי).

על פי הדוח, בשנת 2018 חיו בישראל 469,400 משפחות בעוני, בהן 1,810,500 נפשות. מתוך כלל הנפשות שחיו בעוני ב-2018 בישראל, 841,700 הם ילדים - עלייה של 3.3% לעומת 2017. לצד זאת, תחולת העוני של משפחות ירדה מ-18.4% ב-2017 ל-18.0% בשנת 2018. תחולת העוני בקרב נפשות נותרה ללא שינוי. 

בקרב הקשישים בישראל, אם בשנה שעברה נרשם שיפור קל במצבם, השנה קובע הדוח של ביטוח לאומי כי תחולת העוני של נפשות קשישות עלתה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2013, והיא עומדת על 18.8%, לעומת 17.2% בשנה הקודמת.

שיפור נרשם במצבה של האוכלוסייה הערבית במדינה. לפי הדוח, תחולת העוני של משפחות ערביות ירדה מ-47.1% ב-2017 ל-45.3% ב-2018. גם תחולת העוני של נפשות וילדים ערבים ירדה ב-6% וב-5% בהתאמה.

אצל האוכלוסייה החרדית תחולת העוני של ילדים במשפחות החרדיות עלתה בכ-5%. על פי נתוני 2018, חלקן של המשפחות העניות החרדיות בסך המשפחות העניות מגיע לכ-16% - יותר מפי שניים מחלקן היחסי באוכלוסיית המשפחות על פי סקר הוצאות משקי הבית.

הדוח מציין כי תחולת העוני של משפחות עובדות המשיכה לרדת גם ב-2018 מ-12.6% ל-12.3%, זאת לאחר ירידה גם ב-2017 בנתון זה. עם זאת, בקרב משפחות עם שני מפרנסים ויותר עלתה תחולת העוני מ-5% ל-5.6%. הסיבה לעלייה היא הצטרפות לשוק העבודה, אך בשכר נמוך. חלקן של המשפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה נותר ב-2018 ללא שינוי – 55.5%. 

בחינת תחולת העוני לפי קבוצות מגדר מעלה כי תחולת העוני של נשים עלתה ב-0.2% בין 2017 ל-2018. בעוד שתחולת העוני של גברים ירדה ב-0.8%.

זוהי השנה השנייה שבדוח הביטוח הלאומי מופיע פרק על מעמד הביניים בישראל. חלקו של המעמד הבינוני בהכנסות ירד מ-60.8% ב-2017 ל-60.1% ב-2018. חלק מההכנסות עברו למעמדות נמוכים יותר הנמצאים בעוני או בסיכון לעוני, אשר חלקם בכלל ההכנסות גדל מ-16.0% ב-2017 ל-16.4% ב-2018. חלקו של המעמד הבינוני-הגבוה הצטמצם מ-15.6% ל-14.1%.

נתניהו: "מחויב להמשיך ולפעול לתיקון החולשות"

ראש הממשלה ושר הרווחה בנימין נתניהו אמר בתגובה לפרסום הדוח: ״אני מבקש לברך על ההישגים ועל מגמת השיפור המשתקפים בדוח, ומחויב להמשיך ולפעול לתיקון החולשות. הבאנו לעלייה מהירה בהכנסות של כל פלחי האוכלוסייה ובפרט לעלייה הדרמטית בשיעור של 6.9% בהכנסת השכבות החלשות ביותר, שהביאו לירידה בשיעור המשפחות העניות ובשיעור המשפחות העובדות העניות.

"הממשלה קידמה רפורמות חשובות למען הקשישים שעדיין לא באו לידי ביטוי במלואן ב-2018, ובהן גם הגדלה משמעותית של קצבאות הנכות והסיעוד שמרבית הנהנים מהן הם קשישים. כפי שהבאנו לירידה הדרמטית בנתוני העוני של הילדים במהלך העשור האחרון מ-36% ל-30% ולירידה בשיעור העניים מ- 25% ל-21%, נמשיך לצמצם את העוני בכל שכבות האוכלוסייה ונפעל למען הגדלת הקצבאות של אוכלוסיית הקשישים".

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר: "אמנם יש גם נתונים מעודדים אך יש עוד עבודה רבה לפנינו. הממשלה מחויבת להמשיך ולהשקיע מאמצים במטרה להוביל לצמצום ממדי העוני באופן משמעותי בדגש על האזרחים הוותיקים".

ח"כ מהעבודה-גשר אורלי לוי-אבקסיס אמרה בתגובה לדוח: "הפקרנו את הקשישים למות מקור ומרעב והשארנו ילדים ברחובות. הנתונים שפורסמו היום הם הכרזה על פשיטת רגל חברתית של ממשלת ישראל".

מארגון "לתת" לדוח העוני נמסר: "בניגוד לכותרות בהודעה לעיתונות של שר הרווחה מר בנימין נתניהו, דוח העוני של המדינה שפורסם היום מעיד על שימור העוני - ולצד שיפור מינורי בשיעור המשפחות העניות - מצביע על החמרה בשיעורי העוני בקרב ילדים והידרדרות מדאיגה של שיעורי העוני והעמקתו באופן מהותי בקרב קשישים".