t
נדב הלפרין

כאן אורייתא | למשה רבנו לא היה שום סיכוי להיבחר היום. מה זה אומר עלינו?

הוא היה כבד לשון ומגמגם, לא היסס לבקר את הקהל שלו וחשוב מהכל - לקח אחריות. גם כשזה לא היה קל. משה רבנו היה אוכל אבק בפוליטיקה הישראלית של ימינו. אז מה קרה לנו?
נדב הלפרין
28 בפברואר 2020
10:22