מקצועות במספרים

מקצועות במספרים | איך נראה יום בחייו של סמן צבע?

אלמוג צובע 320 פסי מעבר חציה במשמרת, משתמש ב-18 ליטר צבע לבן וישן 4 שעות בלילה
מערכת כאן
01 במרץ 2020
12:56