#מבודדים

#מבודדים | דסי כותבת מחדש את "עוד לא אהבתי די"

הבידוד הוציא מדסי את המשוררת שבתוכה, ואם לא עכשיו אז אימתי?
מערכת כאן
12 במרץ 2020
10:18