#מבודדים

#מבודדים | קורונה, הצדדים הקומיים

איך זה להתאשפז עם תוצאה חיובית לקורונה בפורים?
מערכת כאן
13 במרץ 2020
07:42