#מבודדים - אמיתי חן

#מבודדים | אחרי כמה ימי אשפוז, אמיתי "יוצא" מהבידוד

המעבר למחלקה החדשה הסיר קצת מהבדידות שחווה אמיתי בבידוד
מערכת כאן
16 במרץ 2020
08:32