#מבודדים

#מבודדים | איתן מסכם שבת ראשונה בבידוד

איתן עורך הבדלה בין קודש לחול ומאחל רפואה שלמה לכולם
מערכת כאן
16 במרץ 2020
11:15